Re-integratie 2e spoor

Wat houdt re-integratie 2e spoor in? Externe re-integratie wordt ook wel re-integratie tweede spoor genoemd. Voor zowel werkgever als werknemer is het een verplicht traject dat start wanneer blijkt dat een werknemer niet langer zijn oude óf een andere functie in hetzelfde bedrijf kan uitoefenen.

Het doel van re-integratie 2e spoor is het vinden van een passende baan bij een andere werkgever volgens de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met passend wordt bedoeld: een functie die rekening houdt met en aansluit op de betreffende beperking(en). In deze zoektocht staat u er niet alleen voor. Duchatteau ondersteunt intensief met een vaste begeleider en arbeidsbemiddelaar per re-integratietraject dat voldoet aan de eisen die de wet hierin heeft gesteld.

Wanneer starten met re-integratie 2e spoor?

Zodra het onzeker is of uw werknemer terug kan keren in het eigen werk, is het vanuit de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om een traject in het 2e spoor op te starten. Vaak gebeurt dit na de eerstejaarsevaluatie (opschudmoment), maar beter is het om al te starten als werkhervatting of een andere functie in hetzelfde bedrijf (spoor 1) niet haalbaar blijkt.

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan meer inzicht geven in de situatie op spoor 1, en onderbouwt de inzet van re-integratie tweede spoor. Op basis van het arbeidsdeskundig onderzoek wordt een re-integratiebureau ingeschakeld en start het 2e spoor traject.

 

Belangrijk om te weten:

Start het traject uiterlijk 6 weken nadat het advies om 2e spoor te starten is uitgebracht. Dit is namelijk de wettelijke verplichting vanuit de wet. Later of helemaal niet starten met het 2e spoor kan leiden tot loonsancties.

Kosten: Bel ons of mail om een offerte op te vragen.