Arbeidsdeskundig onderzoek

Als een werknemer arbeidsongeschiktheid wordt, is een effectief re-integratietraject met een juiste aanpak belangrijk. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de werknemer.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden van terugkeer in de huidige functie of andere functie binnen of buiten het bedrijf. Dit onderzoek wordt toegepast bij de volgende situaties:

 • Bij (langdurig) ziekteverzuim waarbij het onduidelijk is of de werknemer het eigen werk werk kan uitvoeren.
 • Bij onduidelijkheid of de zieke werknemer het werk weer kan uitvoeren in de toekomst.
 • Bij onduidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden van de werknemer tijdens of na de periode van arbeidsongeschiktheid.
 • Wanneer de re-integratie moeizaam verloopt en hiervoor geen aanwijsbare redenen zijn.
 • Wanneer het doel van de re-integratie niet duidelijk is.

Als terugkeer in de eigen functie een probleem is of niet langer mogelijk is, geeft een arbeidsdeskundig onderzoek duidelijkheid over de vervolgaanpak. Dit is zeker aan de order zodra het eerste ziektejaar eindigt. Dan moeten er keuzes worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen of een andere functie bij eigen of andere werkgever.

Hoe werkt het arbeidsdeskundig onderzoek?

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een gesprek met de werkgever/leidinggevende, een gesprek met de werknemer en een gesprek met u en uw werknemer. Dit noemen wij een driegesprek. Een werkplekonderzoek (taak- en functieanalyse) kan deel uitmaken van het arbeidsdeskundig onderzoek.

Op basis van de vastgestelde belastbaarheid door de bedrijfsarts (Functionele Mogelijkheden Lijst) onderzoekt onze arbeidsdeskundige de re-integratiemogelijkheden. Ook vindt overleg plaats met de bedrijfsarts.

De conclusies en adviezen leggen we vast in rapportage, die beide partijen ontvangen. Deze rapportage kunt u meesturen als onderdeel van het re-integratieverslag en wordt ook door het UWV gebruikt bij de aanvraag van een WIA-uitkering of ontslagprocedure.

We doen onderzoek naar:

 • De eigen functie: is uw werknemer in staat om zijn eigen functie in volle omvang te verrichten (1e spoor)?
 • Zo nee, is de eigen functie met technische of organisatorische aanpassingen, training en instructie en/of het treffen van voorzieningen passend te maken?
 • Zo nee, kan uw werknemer (op termijn) ander passend werk binnen uw organisatie verrichten, wat zijn de re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever (1e spoor)?
 • Zo nee, wat zijn de mogelijkheden van uw werknemer op de arbeidsmarkt in een andere functie bij een andere werkgever? Is ander werk buiten uw organisatie (nog) mogelijk (2e spoor)?
 • Wat zal naar verwachting de uitkomst zijn van een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in het kader van de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) na doorlopen van de wachttijd van 104 weken?
 • Welke scenario’s zijn denkbaar om te komen tot werkhervatting en welke stappen moeten gezet worden.

Onze arbeidsdeskundige is aangesloten bij de NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen en geregistreerd bij de SRA onder nummer 3498.

https://www.arbeidsdeskundigen.nl/

https://www.register-arbeidsdeskundigen.nl/

Meer informatie? Bel 0546-45 82 88 en vraag naar Lies ter Stal.